ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเดินทางไปร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับในระดับภาคเหนือ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2555 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์